PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Historia

Zebranie założycielskie Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu odbyło się 9 marca 1995 roku w Bydgoszczy. W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili:

  • Bogusław Ryba
  • Anna Wojnar
  • Andrzej Wolski
  • Wiesław Wika
  • Jerzy Temczuk


Komitet Założycielski wystąpił w dniu 17 marca 1995 roku do Departamentu Organizacji Kultury Fizycznej UKFiT z prośbą o zarejestrowanie stowarzyszenia. W dniu 7 kwietnia 1995 r. UKFiT zatwierdził tekst statutu i wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Polską Korporację Menedżerów Sportu pod nr 222.

26.05.1995 r. w Spale odbyło się pierwsze Walne Zebranie PKMS.
Pierwszym Prezydentem Korporacji został wybrany dr Bogusław RYBA

 

Do Zarządu wybrano:

Annę WOJNAR Warszawa
Jerzego TEMCZUKA    Gniezno
Wiesława WIKĘ Gdańsk
Grzegorza MOŻAŃSKIEGO Warszawa
Ryszarda KALIŃSKIEGO  Łódź
Wojciecha DEPTA Szklarska Poręba

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Andrzeja WOLSKIEGO                            Warszawa
Antoniego BUKA      Rzeszów
Tadeusza MACHULSKIEGO Poznań

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe