PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Dołącz do nas

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadanie PKMS i zobowiązuję się do aktywnego uczestniczenia w życiu Korporacji oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz PKMS.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA:

 

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Wyksztalcenie
Ukończone kursy menadżerskie
Obecne miejsce i stanowisko pracy
Adres zamieszkania
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Nr telefonu
E-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Korporacje Menedżerów Sportu z siedzibą w Warszawie ul. Merliniego 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania*
Tradycyjny wniosek w PDF

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe