PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Szkolenia dla OSiR

Polska Korporacja Menedżerów Sportu uruchamia SPECJALNY CYKL LOKALNYCH SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH

''nt. Klient nie musi być trudny !!!  w obiektach sportowo-rekreacyjnych''


Szkolenie przeznaczone jest dla personelu pierwszego kontaktu z klientem oraz pracowników, których praca zawodowa wymaga bezpośredniego współdziałania i przebywania z klientem (recepcjoniści, portierzy, informatorzy, obsługa obiektów hotelowo - gastronomicznych, pracownicy punktów informacji i bezpośredniej i telefonicznej, kadra instruktorska pływalni, aqua-parków, siłowni, fitness-klubów, wrotkarni, ścian wspinaczkowych, torów, zjeżdżalni, lodowisk itp obiektów sportowo - rekreacyjnych będących w posiadaniu i administracji Ośrodków Sportu i Rekreacji w Polsce.

Program 2-3 dniowego szkolenia seminaryjnego (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia) będzie obejmował 20-30 jednostek dydaktycznych w trakcie których realizowana będzie następująca tematyka:

 • Charakterystyka klienteli obiektów sportowo-rekreacyjnych i umiejętność ich obsługi.
 • Jakość usługi rekreacyjnej, jej przebieg i zakres gwarancji.
 • Nabywca usług sportowo-rekreacyjnych.
 • Charakterystyka trudnego klienta i specyficzna umiejętność jego obsługi.
 • Dystrybucja i realizacja usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 • Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów w obszarze rekreacji.
 • Kompetencje pracownika OSiR w zakresie komunikacji interpersonalnej (pracownik - klient - pracownik).
 • Charakterystyka i organizacja stanowisk pracy pierwszego kontaktu z klientem w obiektach OSiR.
 • Asertywność.
 • Specyficzne typy zachowań klientów - jak ustrzec się przed manipulacją?
 • Metodologia rozwiązywania konfliktów.
 • Kodeks etyczny pracownika OSiR.
 • Obowiązki organizatora i bezpieczeństwo uczestników zajęć, widowisk i imprez sportowo-rekreacyjnych - podstawy prawne w tym zakresie.


Istnieje możliwość wyboru powyższej tematyki zajęć wg życzenia OSiR-u zamawiającego szkolenie oraz dostosowanie programu seminarium do specyfiki grupy zawodowej. Dopuszczamy również możliwość, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zorganizowanie wspólnego szkolenia dla dwóch lub trzech OSiR-ów z sąsiednich miejscowości.

W każdym przypadku Korporacja jest w stanie dostosować się do lokalnych potrze tematycznych i terminowych przeprowadzenia miejscowego szkolenia pracowników w formie zajęć np. sobotnio-niedzielnych lub w dni robocze.

 

Według wstępnych kalkulacji jakie dokonała Korporacja jako kontrahent - zleceniobiorca szkolenia, koszt takiego 2-3 dniowego seminarium doszkoleniowego dla pracowników OSiR powinien się zamknąć w kwocie 3,5 - 5 tys. zł. w zależności od liczby godzin zajęć programowych.

Gwarantujemy wysoką i profesjonalną jakość zajęć seminaryjnych. Każdy pracownik, który ukończy szkolenie, otrzyma stosowny certyfikat uczestnictwa.

Szanowni Państwo!
Warunkiem zorganizowania szkolenia dla pracowników jest złożenie zamówienia na formularza i wysłanie pocztą elektroniczną lub listownie na adres Korporacji. Dodatkowe informacje można uzyskać tel. 602 652 070, 602 252 775

Wyrażając nadzieje na przychylne przyjęcie naszej oferty szkoleniowej, przesyłam menedżerskie pozdrowienia. 

Miejscowość Dnia

Zamówienie
na zorganizowanie szkolenia seminaryjnego pracowników OSiR

w miejscowości
Niniejszym zamawiam   dniowe szkolenie naszej grupy pracowników,
które prosimy zorganizować w dniach   w naszym Ośrodku.


Informacje podstawowe o szkoleniu:

1. Proponowane miejsce szkolenia:
2. Liczba godzin programowych:
3. Liczba osób zakwalifikowanych do przeszkolenia:
4. Proszę o podanie adresu email:
5. Charakterystyka zawodowa grupy:
6. Wykaz wybranych i sugerowanych tematów zajęć:
7. Nazwisko i imię oraz tel. pracownika OSiR upoważnionego do nadzorowania szkolenia i kontaktów z Korporacją Menedżerów Sportu
8. Nazwa i adres płatnika oraz NIP (celem wystawienia faktury)
* Pola wymagane
Zapoznałem sie z treścią regulaminu studiów, formą płtatności i w pełni je akceptuje
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe