PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Animator Sportu i Rekreacji

Inicjatorem programu szkolenia jest Polska Korporacja Menedżerów Sportu, jednostka szkoleniowa działająca od ponad 20 lat. (Powstała w marcu 1995r.) Od początku swojego istnienia, Korporacja realizowała statutowe zadania w tym:

- działalność wydawniczą - wydano 32 tytuły podręczników tematycznie powiązanych ze szkoleniami;

- we wspłópracy z 3 uczelniami prowadzono szkolenia w zakresie studiów podyplomowych. Dyplomy Menedżerów Sportu uzyskało łącznie ponad 2000 osób. Zajęcia i wykłady w ramach realizacji procesu kształcenia prowadzili tej miary pracownicy nauki jak: prof. dr Bogusław Ryba, prof., prof. dr Jolanta Żyśko i inni.

 

Celem skolenia jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowej organizacji czasu wolnego poprzez rekreację i sport. 

 

Program szkolenia (42 godz.) obejmuje zagadnienia z zakresu:

- teoretycznych podstaw kompetencji Animatora;

- podstawowego zakresu wiedzy humanistycznej;

- zadań animatora w różnych zakresach

Szkolenia zakończone zostanie sprawdzianem praktycznym z zakresu wiedzy i umiejętności nabytych w procesie szkolenia.

Terminy szkoleń:

Zgłoszenia przymowane będą do 31 marca br. PKMS zastrzega sobie możliwość zmiany terminu inauguracji cyklu szkoleniowego o ile na 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia nie wpłynie 10-12 zgłoszeń.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie, w toku trzech weekendowych (po dwa dni) sesji zjazdowych.

Koszt szkolenia - 700 zł. od osoby.

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Animator Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Inne uprawnienia
zawodowe z obszaru KF:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe